Obraty na peněžním trhu 2009

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2009 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 51 155 7 893 745 1 542 60 130 61 525
Obchody s rezidenty 14 649 1 349 247 42 60 130 16 477
Obchody s nerezidenty 36 506 6 544 498 1 500 0 0 45 048
REPO (v mil CZK) 36 95 747 31 0 0 909
Obchody s rezidenty 36 65 747 0 0 0 848
Obchody s nerezidenty 0 30 0 31 0 0 61
Říjen 2009 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 812 1 098 720 200 60 2 890
Obchody s rezidenty 0 0 50 160 0 210
Obchody s nerezidenty 812 1 098 670 40 60 2 680
Říjen 2009 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 600 1 440 0 3 040
Obchody s rezidenty 100 400 0 500
Obchody s nerezidenty 1 500 1 040 0 2 540

Tisková zpráva, 13.11.2009

Červenec 2009 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 44 043 9 062 470 294 0 0 53 869
Obchody s rezidenty 12 935 1 739 61 70 0 0 14 805
Obchody s nerezidenty 31 108 7 323 409 224 0 0 39 064
REPO (v mil CZK) 0 40 313 0 0 0 353
Obchody s rezidenty 0 40 313 0 0 0 353
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Červenec 2009 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 700 1 356 628 74 2 758
Obchody s rezidenty 0 300 0 220 44 564
Obchody s nerezidenty 0 400 1 356 408 30 2 194
Červenec 2009 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 3 610 2 692 0 6 302
Obchody s rezidenty 880 100 0 980
Obchody s nerezidenty 2 730 2 592 0 5 322

Tisková zpráva, 18.8.2009

Duben 2009 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 53 692 9 945 1 634 150 50 40 65 511
Obchody s rezidenty 20 267 3 993 354 25 50 40 24 729
Obchody s nerezidenty 33 425 5 952 1 280 125 0 0 40 782
REPO (v mil CZK) 40 0 4 0 0 0 44
Obchody s rezidenty 40 0 4 0 0 0 44
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Duben 2009 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 300 100 726 898 140 2 164
Obchody s rezidenty 0 0 150 32 20 202
Obchody s nerezidenty 300 100 576 866 120 1 962

 

Duben 2009 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 1 800 0 1 800
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 1 800 0 1 800

Tisková zpráva, 11.5.2009