Obraty na peněžním trhu 2008

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2008 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 78 587 7 089 863 24 0 0 86 563
Obchody s rezidenty 37 612 1 084 19 24 0 0 38 739
Obchody s nerezidenty 40 975 6 005 844 0 0 0 47 824
REPO (v mil CZK) 160 0 0 0 0 0 160
Obchody s rezidenty 160 0 0 0 0 0 160
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Říjen 2008 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 200 80 400 20 700
Obchody s rezidenty 0 0 0 100 0 100
Obchody s nerezidenty 0 200 80 300 20 600
Říjen 2008 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 300 1 000 400 2 700
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 1 300 1 000 400 2 700

Tisková zpráva, 3.11.2008

Duben 2008 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 56 921 16 318 1 522 1 784 273 350 77 168
Obchody s rezidenty 21 535 1 709 744 463 270 150 24 871
Obchody s nerezidenty 35 386 14 609 778 1 321 3 200 52 297
REPO (v mil CZK) 0 0 0 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Duben 2008 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 1 845 820 320 40 3 025
Obchody s rezidenty 0 450 380 40 40 910
Obchody s nerezidenty 0 1 395 440 280 0 2 115
Duben 2008 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 8 693 16 340 1 800 26 833
Obchody s rezidenty 3 220 7 640 1 600 12 460
Obchody s nerezidenty 5 473 8 700 200 14 373

Tisková zpráva, 6.5.2008