Obraty na peněžním trhu 2006

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2006 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 63 733 133 208 64 074
Obchody s rezidenty 36 890 123 23 37 036
Obchody s nerezidenty 26 843 10 185 27 038
REPO (celkem v mio CZK) 11 0 0 11
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 11 0 0 11

Tisková zpráva, 7.11.2006

 

Duben 2006 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 50 976 991 231 52 198
Obchody s rezidenty 26 186 280 111 26 577
Obchody s nerezidenty 24 790 711 120 25 621
REPO (celkem v mio CZK) 20 0 60 80
Obchody s rezidenty 20 0 0 20
Obchody s nerezidenty 0 0 60 60

Tisková zpráva, 12.5.2006