Obraty na peněžním trhu 2005

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2005 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 44 896 897 121 45 914
Obchody s rezidenty 21 861 97 101 22 059
Obchody s nerezidenty 23 035 800 20 23 855
REPO (celkem v mio CZK) 281 0 0 281
Obchody s rezidenty 281 0 0 281
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0

Tisková zpráva, 3.11.2005

 

Duben 2005 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mil. CZK) 51 514 1 038 109 52 661
Obchody s rezidenty 24 515 18 83 24 616
Obchody s nerezidenty 26 999 1 020 26 28 045
REPO (celkem v mil. CZK) 97 0 0 97
Obchody s rezidenty 97 0 0 97
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0

Tisková zpráva, 27.4.2005