Obraty na peněžním trhu 2004

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen  2004 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 689 558 368 44 615
Obchody s rezidenty 24 844 307 168 25 319
Obchody s nerezidenty 18 845 251 200 19 296
REPO (celkem v mio CZK) 44 0 0 44
Obchody s rezidenty 44 0 0 44
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0
Tisková zpráva, 8.11.2004

Duben 2004 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mil. CZK) 47 794 501 229 48 524
Obchody s rezidenty 20 908 123 118 21 149
Obchody s nerezidenty 26 886 378 111 27 375
REPO (celkem v mil. CZK) 99 0 0 99
Obchody s rezidenty 99 0 0 99
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0
Tisková zpráva, 7.5.2004