Obraty na peněžním trhu 2003

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2003 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 47 835 203 558 48 596
Obchody s rezidenty 21 861 78 137 22 076
Obchody s nerezidenty 25 974 125 421 26 520
REPO (celkem v mio CZK) 200 0 0 200
Obchody s rezidenty 200 0 0 200
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0
Duben 2003 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 516 495 805 44 816
Obchody s rezidenty 19 667 45 115 19 827
Obchody s nerezidenty 23 849 450 690 24 989
REPO (celkem v mio CZK) 149 0 0 149
Obchody s rezidenty 149 0 0 149
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0