Obraty na peněžním trhu 2002

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2002 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 884 853 152 44 889
Obchody s rezidenty 20 798 405 102 21 305
Obchody s nerezidenty 23 086 448 50 23 584
REPO (celkem v mio CZK) 498 0 0 498
Obchody s rezidenty 498 0 0 498
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0


Duben 2002 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 46 326 1 406 563 48 295
Obchody s rezidenty 23 545 435 210 24 190
Obchody s nerezidenty 22 781 971 353 24 105
REPO (celkem v mio CZK) 491 0 0 491
Obchody s rezidenty 491 0 0 491
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0