Obraty na peněžním trhu 2001

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2001 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 62 067 1 026 954 64 047
Obchody s rezidenty 32 707 146 252 33 105
Obchody s nerezidenty 29 360 880 702 30 942
REPO (celkem v mio CZK) 243 0 0 243
Obchody s rezidenty 243 0 0 243
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0


Duben 2001 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 78 138 2 540 463 81 140
Obchody s rezidenty 44 903 260 223 45 386
Obchody s nerezidenty 33 235 2 280 240 35 755
REPO (celkem v mio CZK) 778 0 0 778
Obchody s rezidenty 778 0 0 778
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0