Obraty na peněžním trhu 2000

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 2000 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 53 296 597 523 54 415
Obchody s rezidenty 25 800 257 235 26 291
Obchody s nerezidenty 27 497 340 288 28 125
REPO (celkem v mio CZK) 143 0 0 143
Obchody s rezidenty 143 0 0 143
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0


Duben 2000 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 695 8 493 52 188
REPO (celkem v mio CZK) 45 3 48