ČNB > Finanční stabilita > Makroobezřetnostní politika > Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Účelem kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika je potlačovat systémové riziko plynoucí z potenciální destabilizace příslušných bank. Destabilizace kterékoli z těchto bank by mohla poškodit důvěru ve schopnost bankovního sektoru poskytovat efektivně své služby, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém a celou českou ekonomiku.

Základem pro rozhodnutí České národní banky o tom, u které banky bude požadavek na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad systémové významnosti jednotlivých bank pomocí řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi (viz první tématický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013 (pdf, 351 kB)).

Různé české banky vykazují odlišné úrovně odhadované systémové významnosti. Tomu odpovídá i různá výše sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, kterou od bank Česká národní banka vyžaduje. Konkrétně je rezerva stanovena jen pro banky, které v pomyslném pořadí podle systémové významnosti zaujímají prvních několik míst.

Od 1. listopadu 2014 byla sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovena pro čtyři systémově nejvýznamnější banky. Na základě první pravidelné revize okruhu bank se stanovenou rezervou, která proběhla v roce 2016, byla s účinností od 1. ledna 2017 rezerva stanovena pěti systémově nejvýznamnějším bankám. Česká národní banka bude okruh bank se stanovenou sazbou rezervy ke krytí systémového rizika a výši této sazby pro jednotlivé banky dále revidovat minimálně jednou za dva roky.

Sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika

Název finanční instituce Sazba
od 1. 11. 2014
Sazba
od 1. 1. 2017
Česká spořitelna, a.s. 3,0 % 3,0 %
Československá obchodní banka, a. s. 3,0 % 3,0 %
Komerční banka, a.s. 2,5 % 3,0 %
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 1,0 % 2,0 %
Raiffeisenbank a.s. - 1,0 %