ČNB > Často kladené dotazy > Výměna peněz poničených při povodni

Výměna peněz poničených při povodni

Česká národní banka poskytne náhradu za bankovky a mince poškozené při povodních.

V zájmu plynulé a bezproblémové výměny záplavami poškozených peněz ČNB žádá veřejnost, pobočky bank a právnické osoby o dodržování níže uvedených pokynů pro rychlou a bezpečnou výměnu znehodnocených platidel.

Povodní poškozené peníze je nutno co nejdříve rozložit a usušit. Dále doporučujeme neuchovávat zvlhlé nebo mokré bankovky v balíčcích nebo v uzavřených obalech, kde může velmi rychle dojít k procesu tlení.

Před zasláním poškozených peněz do České národní banky je třeba:

 1. bankovky a mince omýt v roztoku dezinfekčního prostředku (např. Savo) v poměru 1 díl dezinfekčního prostředku na 20 dílů vody,
 2. bankovky a mince následně omýt čistou vodou,
 3. bankovky a mince usušit,
 4. bankovky a mince vložit do vhodného prvotního obalu (obálka, igelitový sáček, plastové pouzdro),
 5. vyplnit Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince, která je přílohou č. 3 Úředního sdělení ze dne 12. října 2011 (pdf, 198 kB) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí.
 6. v Žádosti o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince do části „Popis okolností a způsobu, jakým došlo k poškození tuzemských bankovek a mincí, včetně časových údajů“ uvést text „POVODNĚ“,
 7. poškozené peníze společně s řádně vyplněnou žádostí vložit do poštovního obalu, na vhodné místo uvést text „POVODNĚ“ a zaslat/předat pobočce ČNB nebo na níže uvedenou adresu ústředí ČNB:
  Česká národní banka
  Sekce peněžní a platebního styku
  Referát operativních činností
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

Pokud ČNB v odvodech hotovostí bank nebo v zásilkách od občanů nebo právnických osob zjistí bankovky mokré nebo zvlhlé, není možné je strojově zpracovávat a jejich nahrazení bude vyžadovat delší dobu. Tuto dobu prodlouží proces vysušení a oddělení jednotlivých bankovek, kontrola jejich počtu a také pravosti. ČNB bude při zpracování poškozených bankovek, které bude nutno vysoušet, dávat přednost penězům předloženým fyzickými osobami.