ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Podnikání pojišťovny na území Slovenské republiky v případě, že má pojišťovna na území ČR sídlo (tuzemská pojišťovna) nebo pobočku (pojišťovna z jiného členského státu) - 9.6.2008

Podnikání pojišťovny na území Slovenské republiky v případě, že má pojišťovna na území ČR sídlo (tuzemská pojišťovna) nebo pobočku (pojišťovna z jiného členského státu) - 9.6.2008

Existují nějaké legislativní/regulatorní překážky, které musí pojišťovna působící na českém trhu, ať už jako pojišťovna se sídlem v ČR, nebo jako pobočka zahraniční pojišťovny se sídlem v jiném členském státu EU, splnit, aby mohla z ČR působit i na slovenském trhu?

Podmínky provozování pojišťovací činnosti vyplývají ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zákon jednoznačně upravuje rozdíl mezi provozováním pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo pojišťovnou z jiného členského státu na základě práva zřizovat pobočku nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.

V případě, že tuzemská pojišťovna hodlá provozovat svoji pojišťovací činnost na území jiného členského státu, např. Slovenské republiky, je nutné, aby informovala dohledový orgán v domovském členském státě, v případě tuzemské pojišťovny Českou národní banku, která tuto informaci sdělí orgánu dohledu v daném členském státě.

Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat svoji činnost na území České republiky formou pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby pokud tento svůj záměr oznámí svému dohledovému orgánu v členském státě svého sídla, a ten tuto informaci sdělí České národní bance, jako dohledovému orgánu hostitelského státu.

Stejné notifikační povinnosti musí splnit i při rozšíření činnosti na území Slovenské republiky a jak bude zabezpečováno provozování pojišťovací činnosti záleží na vnitřním manažerském řízení.

Kontaktní osoba: Dana Králíčková
Email: dana.kralickova@cnb.cz
Aktualizováno: 9. června 2008