ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Emisní povolenky podle MiFID - 15.11.2007

Emisní povolenky podle MiFID - 15.11.2007

Dotaz směřoval k vyjasnění vztahu emisních povolenek a investičních nástrojů po transpozici směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Emisní povolenky nemají podle současné právní úpravy povahu investičního nástroje a obchodníci s cennými papíry proto nesmějí poskytovat investiční služby ve vztahu k emisním povolenkám (mohou však obchodovat s deriváty na povolenky). Na skutečnosti, že emisní povolenky nelze považovat za investiční nástroje nic nezmění ani transpozice MiFID. Definice investičních nástrojů podle MiFID se příliš neodklání od stávající české úpravy, změny se týkají především podrobnějšího a širšího vymezení derivátů. Za investiční nástroj tak může být považován pouze derivát, který je odvozen od emisní povolenky, nikoliv však emisní povolenka samotná.

V souvislosti s přípravou novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu však dojde k rozšíření okruhu investičních služeb a činností. Návrh zákona předpokládá povolování činností, které jsou obdobné investičním službám, týkajících se majetkových hodnot, k nimž se vztahuje hodnota derivátu a které souvisejí s poskytováním investičních služeb. Není proto vyloučeno, aby obchodník s cennými papíry, který obchoduje s deriváty na povolenky, poskytoval i služby týkající se přímo emisních povolenek – ovšem v míře jen související s obchodováním s deriváty.

Kontaktní osoba: Petr Krutiš
E-mailová adresa: petr .krutis @cnb .cz
Č.j. a datum: 2007/17590/540 ze dne 15. 11. 2007


Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.