ČNB > Často kladené dotazy > Odstoupení od smlouvy s finanční institucí či zprostředkovatelem

Odstoupení od smlouvy s finanční institucí či zprostředkovatelem

V souvislosti s častými požadavky ze strany občanů na ČNB, aby ČNB "zařídila" odstoupení od smlouvy (např. pojistné) uzavřené mezi občanem a finanční institucí (bankou, pojišťovnou apod.) nebo zprostředkovatelem, ČNB upozorňuje, že není oprávněna vstupovat do soukromoprávních vztahů, řešit otázku platnosti či neplatnosti uzavřené smlouvy či dokonce finanční instituci nebo zprostředkovateli nařídit zrušení smlouvy.

Smlouva je právní úkon charakterizovaný rovností všech smluvních stran a pokud se některá ze smluvních stran cítí jednáním druhé smluvní strany zkrácena na svých právech, je jediným kompetentním orgánem pro řešení takových sporů soud.