ČNB > Často kladené dotazy > Makléřské zkoušky - Je možné skládat u ČNB zkoušky na makléře obchodníka s cennými papíry?

Makléřské zkoušky - Je možné skládat u ČNB zkoušky na makléře obchodníka s cennými papíry?

Je možné skládat u ČNB zkoušky na makléře obchodníka s cennými papíry?

Česká národní banka makléřské zkoušky od 1. července 2008 neorganizuje a ani neuděluje povolení k činnosti makléře. Obchodník s cennými papíry v souladu s ustanovením § 14 a 14a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění ode dne nabytí účinnosti zákona č. 230/2008 Sb., zabezpečí, aby se u zaměstnanců, investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců, jejich zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých provádí své činnosti, jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny obchodníkovi s cennými papíry prokázat příslušnými doklady. Tato povinnost se v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu vztahuje i na investičního zprostředkovatele.

Pravidla stanovující odbornost osob, pomocí nichž provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, jsou stanovena vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob (podrobně viz Úřední sdělení ze dne 16. června 2009).

Česká národní banka uveřejnila ve Věstníku ČNB - ročník 2010 úřední sdělení ČNB ze dne 25. března 2010 (pdf, 132 kB) o uznání některých makléřských zkoušek a dále úřední sdělení ČNB ze dne 18. února 2010 (pdf, 130 kB) o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.