ČNB > Často kladené dotazy > Key Investments - chronologie

Key Investments - chronologie

 

Key Investments:

Říjen 2003 – zveřejnění pravomocného rozhodnutí prezídia Komise pro cenné papíry (dále jen “KCP”) o pokutě 50.000 Kč společnosti Key Investments (obchodní firma Key Investments byla do 15.12. 2004 SI Asset Management) – viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/86965_51_so_80_01_6.pdf

Únor 2004 – zveřejnění pravomocného rozhodnutí prezídia KCP o pokutě 75.000 Kč společnosti Key Investments (obchodní firma Key Investments byla do 15.12.2004 SI Asset Management) – viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/51_So_17_2003_15.pdf

Červen 2005 – prezídium KCP uložilo společnosti Key Investments pokutu 200.000 Kč za porušení zákona o cenných papírech (za skutky zjištěné v letech 2002 až 2003).

Březen 2007 - Městský soud v Praze toto rozhodnutí prezídia KCP zrušil a vrátil k dalšímu řízení ČNB, která převzala agendu po bývalé KCP po integraci dohledových orgánů do ČNB (integrace se uskutečnila v roce 2006).

Květen 2008 - zveřejnění pravomocného rozhodnutí bankovní rady ČNB o pokutě 200.000 Kč společnosti Key Investments. Bankovní rada ČNB předchozí pokutu KCP potvrdila  –  viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/85931_51_so_2_2004_KEY.pdf

Listopad 2009 - zveřejnění pravomocného rozhodnutí bankovní rady ČNB o pokutě 2 miliony Kč společnosti Key Investments  –  viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/90469_2009_5611_570_2009_2940_110.pdf

Březen 2010 – Česká národní banka vydala rozhodnutí o rozšíření povolení obchodníka s cennými papíry Key investments s účinností od 5. března 2010. Společnosti Key Investments bylo rozšířeno její povolení o tu činnost, kterou předtím poskytovala neoprávněně a i za tento protiprávní postup byla pokutována vysokou sankcí 2 miliony Kč v roce 2009. Společnost Key Investments na základě výzvy ze strany ČNB touto žádostí o rozšíření povolení k činnosti reagovala na část výtek shrnutých v rozhodnutí ČNB o uložení zmíněné sankce 2 miliony Kč.

Rozhodnutí o rozšíření povolení k činnosti – viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-detail.html?cnbid=Sp%20/%202009%20/%20424%20/%20571&&cnbname=key%20investments&page=1

Duben 2011 - zveřejnění informace o zániku oprávnění obchodníka s cennými papíry Key Investments na základě změny předmětu podnikání (rozhodnutí akcionářů Key Investments)  –  viz odkaz:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=3977&p_VER_ID=1001&p_DATUM=28.04.2011&p_ROL_KOD=6

Duben 2012 - zveřejnění pravomocného rozhodnutí bankovní rady ČNB o pokutě 2,5 milionu Kč společnosti Key Investments – viz odkaz:
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/Sp_2010_236_573.pdf

Prosinec 2012 - Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch České národní banky v řízení o kasační stížnosti ve věci žaloby společnosti Key Investments proti rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 24. 4. 2008, kterým bylo potvrzeno uložení pokuty 200.000 Kč pro Key Investments za porušení pravidel jednání se zákazníky. ČNB uspěla s kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze, který předmětné rozhodnutí bankovní rady zrušil. Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se věcí znovu bude zabývat Městský soud v Praze.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu (pdf, 527 kB)

Na začátek

 

Správa majetku měst a obcí:

2004 - vydání tématické brožury Správa aktiv pro města a obce (vydala KCP a ING Investment Management).

2005 - semináře KCP v Ostravě, Plzni, Brně a Praze speciálně zaměřené na investování měst a obcí.

2005 - spoluúčast ČNB na tématickém materiálu „Města na kapitálovém trhu? A proč ne?“, který vyšel jako příloha časopisů Moderní obec a Bankovnictví č.3/2005.

Únor 2007 - dopis Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ČNB představitelům 6250 měst a obcí - upozornění na rizika spojená s investováním na kapitálových trzích - viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/106_poskytnute/download/obce_mesta_investovani_dopis.pdf

Květen 2007 - prezentace tehdejšího viceguvernéra ČNB M.Singera „Rizika financování samosprávných celků na finančním trhu“ představitelům Jihočeského kraje - viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Singer_20070529_rizika_financovani_samosprava.pdf

Červen 2008 - zveřejnění příručky “Investování do finančních produktů (pdf, 1,8 MB)” (průvodce pro investory vycházející z nové evropské směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID).

Květen 2011 - prezentace viceguvernéra ČNB V. Tomšíka “Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu (pdf, 1,2 MB)” na Národním setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR.

 

Na začátek

 

Vybrané články v médiích

Březen 2007 - článek uveřejněný dne 5. 3. 2007 v Hospodářských novinách pod názvem „Obce hazardují s penězi, tvrdí ČNB“ - viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2007/cl_07_070305.htmlObce riskují s akciemi (pdf, 1,6 MB)

Prosinec 2009 - rozhovor člena bankovní rady ČNB P.Řežábka v ČT1, ČT24 Události - reportáž „Obce se snaží zhodnocovat své volné peníze“, 8. 12. 2009 - viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2009/cl_09_091208.html

Květen 2011 - článek v Deníku ze dne 17. 5. 2011 pod názvem “ČNB: Před obchodováním s Key Investments jsme včas varovali” - viz odkaz:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2011/cl_11_110517.html

Na začátek