ČNB > Často kladené dotazy > Jakým způsobem se počítají průměrné devizové kurzy?

Jakým způsobem se počítají průměrné devizové kurzy?

Kromě denních kurzů devizového trhu publikuje Česká národní banka také průměrné devizové kurzy za jednotlivé měsíce, kumulované měsíce, čtvrtletí a roky. Zveřejněná hodnota je aritmetickým průměrem z denních kurzů vyhlášených pro dané období. Průměrné kurzy za uvedená období se zveřejňují současně se zveřejněním posledního denního kurzu spadajícího do příslušného období.

Matematické vyjádření: Matematický vzorec - výpočet kurzu

Y......výsledný průměrný kurz za dané období;
x i......kurz vyhlášený pro pracovní den i;
n(i)....počet pracovních dnů i v daném období.

Nejsou-li k dispozici všechny denní kurzy příslušné měny za dané období (tj. pokud kurz nebyl v nějakém období uváděn v kurzovním lístku ČNB), průměrný kurz se nevypočte a do příslušného pole tabulky se neuvede žádná hodnota.