ČNB > Často kladené dotazy > Jakým způsobem je možné zakoupit státní dluhopis (SPP, SD)?

Jakým způsobem je možné zakoupit státní dluhopis (SPP, SD)?

Aby zájemce mohl státní pokladniční poukázky (SPP), což jsou státní dluhopisy se splatností do jednoho roku, nabýt a držet je na svém majetkovém účtu, musí si v Systému krátkodobých dluhopisů - SKD takový účet otevřít, tzn. uzavřít v SKD smlouvu o vedení účtu. Se smlouvou o vedení účtu v SKD získává statut klienta. Protože klient nemá přímý přístup do SKD, musí si vybrat agenta, jež za něj bude příkazy do SKD zadávat a také provádět platby v případě nákupu. Seznam agentů je k dispozici v Registračním centru SKD. Vlastní nákup nebo prodej SPP si může klient např. dohodnout sám s jiným klientem a agent poté zprostředkuje vypořádání nebo obchod pro klienta zprostředkuje agent. Klient se může prostřednictvím přímých účastníků zúčastnit i primárních aukcí SPP tak, že přímý účastník zahrne klientovy požadavky do svých objednávek. Organizátorem primárních aukcí SPP je ČNB. Nominální hodnota SPP je v současné době 1 000 000 Kč.

Aby zájemce mohl střednědobé a dlouhodobé dluhopisy (SD), což jsou státní dluhopisy se splatností delší než 1 rok, nabýt a držet je na svém majetkovém účtu, musí si v SCP takový účet otevřít. Zájemce může SD získat na organizovaném sekundárním trhu prostřednictvím bank a obchodníků s cennými papíry na burze nebo RM systému nebo si obchod s SD dohodnout s jiným držitelem sám. Zájemce se může prostřednictvím přímých účastníků zúčastnit i primárních aukcí SD tak, že přímý účastník zahrne požadavky zájemce do svých objednávek. Organizátorem primárních aukcí SD je ČNB. Nominální hodnota SD je v současné době 10 000 Kč.

Informace o primárních aukcích státních dluhopisů, seznamy přímých účastníků a emisní kalendáře jsou k dispozici na stránce Trh státních dluhopisů.