ČNB > Často kladené dotazy > Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50haléřových mincí

Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50haléřových mincí

Otázka je řešena v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ten stanoví v § 3 písm. c), že při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. To tedy platí pro oblast hotovostního platebního styku. Text předpisu lze nalézt na internetových stránkách Sbírky zákonů.

V oblasti bezhotovostního platebního styku se nic nemění a ukončení platnosti 50haléřových mincí nemá vliv na bezhotovostní úhrady a na výpočet daně a vystavování daňových dokladů. Pro informaci lze odkázat na dříve vydaný pokyn č. D - 253 Ministerstva financí, týkají se uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 a 20haléřových mincí.

Výměna 50 haléřových mincí probíhá podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí do 31. srpna 2014 na pobočkách České národní banky zdarma, pokud jsou mince předkládány roztříděné podle nominálních hodnot.

V případně předložení 50haléřových mincí k výměně společně s mincemi jiných nominálních hodnot je Česká národní banka oprávněna naúčtovat si poplatek za práce spojené s roztříděním mincí.