Přehled ukončených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky)

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Nabídková cena vybraného dodavatele
(bez DPH)
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky Vybraný dodavatel
25. 1. 2017 Otevřené řízení Podpora produktů Checkpoint na perimetru 407 966,83 USD Ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena Corpus Solutions a. s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
31. 1. 2017 Otevřené řízení Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě 11 819 638,92 Kč Ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena AB Facility Services s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
a
AB Facility a.s.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
1. 3. 2017 Otevřené řízení Provádění údržby a oprav zařízení BPS 59 884 476 Kč Ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena Giesecke & Devrient, GmbH
Prinzeregenstrasse 159
816 77 Mnichov
2. 3. 2017 Zjednodušené podlimitní řízení Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB 7 470 894,20 Kč Ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena AVERS, spol. s r.o.
Michelská 240/49
141 00 Praha 4