Přehled ukončených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky) v roce 2015

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Nabídková cena vybraného dodavatele
(bez DPH)
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky Vybraný dodavatel
26. 2. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Poskytování dalších 3 osobních vozidel k dočasnému užívání pro potřeby ČNB 932 280 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli STRATOS AUTO, s. r. o.
Bratří Štefanů 1002
Slezské předměstí
500 03 Hradec Králové
18. 3. 2015 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka 20 ks serverů platformy x86/x64 2 147 932 Kč Nejnižší nabídková cena C SYSTEM CZ a. s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno, Židenice
1. 4. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Zachování kontinuity provozu systému CEDI 4 686 838 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli EDITEL CZ s. r. o.
V Parku 2309/6
148 00 Praha – Chodov
9. 4. 2015 Otevřené řízení Informační systém pro řízení lidských zdrojů 11 598 000 Kč Ekonomická výhodnost nabídky DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
Písnická 30/3
142 00 Praha 4
14. 4. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Zajištění dostupnosti webové prezentace pro případ výpadku databázového serveru 419 041 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli T- Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
14800 Praha 4 - Chodov
30. 4. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Obnova chlazení na pobočce ČNB Brno – uplatnění opce 194 943,73 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Legerova 1853/22
120 00 Praha 2
18. 5. 2015 Otevřené řízení Obnova chlazení na pobočce ČNB Ostrava 3 073 600,00 Kč Nejnižší nabídková cena CLIMART, spol. s r.o.
Ruská 398/43,
703 00 Ostrava
15. 7. 2015 Otevřené řízení Dodávky zemního plynu pro ČNB 3 468 000,00 Kč Nejnižší nabídková cena SYNERGY SOLUTION, s. r. o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
17. 7. 2015 Otevřené řízení Poskytování tiskových služeb 8 152 822,00 Kč Nejnižší nabídková cena OFFICE-CENTRUM, s. r. o.
Českobrodská 53
190 11 Praha 9
22. 7. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Bezkontaktní platební karty – uplatnění opčního práva 500 000,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
12. 8. 2015 Otevřené řízení Obnova DWDM-NET3 7 333 040 Kč Ekonomická výhodnost nabídky T- Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
14800 Praha 4 - Chodov
14. 8. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Provedení úprav webu ČNB II 68 000 Kč Zakázka zadávaná jedinému dodavateli NELASOFT Technologies, s.r.o.
Bydlinského 15/18
391 01 Sezimovo Ústí
okres Tábor
Pro část A zakázky:
14. 8. 2015

Pro část B zakázky:
27. 8. 2015
Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka vozidel se speciální úpravou
část A – Dodávka mikrobusu
část B – Dodávka skříňové dodávky
Pro část A zakázky:
1 049 999 Kč

Pro část B zakázky:
979 700 Kč
Nejnižší nabídková cena v dané části veřejné zakázky Pro část A zakázky:
1. CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Raisova 769/9
400 03 Ústí nad Labem

Pro část B zakázky:
KOMERSIA AUTO s.r.o.
Pikovická 206/11
147 00 Praha 4 - Braník
1. 9. 2015 Otevřené řízení Rozšíření kapacity zálohovacího systému 5 694 092,50 Kč Ekonomická výhodnost nabídky Pontech, s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
15. 9. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění Basic SnS for VMware – uplatnění opčního práva 18 032,54 EUR Zakázka zadána jedinému dodavateli. AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
170 00 Praha 7
23. 10. 2015 Otevřené řízení Dodávky elektřiny pro ČNB 8 037 000 Kč Nejnižší nabídková cena Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
Pro část A zakázky:
27. 11. 2015

Pro část B zakázky:
27. 11. 2015

Pro část C zakázky:
27. 11. 2015
Zjednodušené podlimitní řízení Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2016:

část A – Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů

část B – Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů

část C – Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze)
Pro část A zakázky:
553 317,00 Kč

Pro část B zakázky:
598 802,21 Kč

Pro část C zakázky:
433 894,46 Kč
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH samostatně pro každou část veřejné zakázky A, B a C, Pro část A zakázky:
Monitor-CZ, s.r.o.

pro část B zakázky:
MediaCall, s.r.o.

Pro část C zakázky:
EBSCO , s.r.o.
17. 12. 2015 Otevřené řízení Prodloužení technické podpory SW produktů ORACLE na rok 2016 14 136 075,62 Kč Nejnižší nabídková cena Oracle Czech, s.r.o.
V Parku 2308/8
148 00 Praha 4