Přehled ukončených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky) v roce 2014

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Nabídková cena vybraného dodavatele
(bez DPH)
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky Vybraný dodavatel
14.1.2014 Jednací řízení bez uveřejnění SW řešení pro AML filtering v IS SWIFT 116 368 EUR Zakázka zadávána jedinému dodavateli S.W.I.F.T. s.c.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe
Belgické království
26.2.2014 Otevřené řízení Obnova centrálních diskových kapacit 5 534 232 Kč Nejnižší nabídková cena COMPAREX CZ, s.r.o.
Evropská 2588/33a
160 00 Praha 6
11.3.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Optimalizace výpočetních středisek II – dodatek č. 3 ke smlouvě 259 517 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli LAKA CZ s.r.o.
Baňská 1431
156 00 Praha 5
22.4.2014 Zjednodušené podlimitní řízení Tvorba a zpracování grafických informací II 2 873 200 Kč Nejnižší nabídková cena KARTO K spol. s r.o.
Brigádnická 259/33
621 00 Brno
28.4.2014 Zjednodušené podlimitní řízení Pořízení 130 ks sestav PC 2 218 999 Kč Nejnižší nabídková cena AB plus CZ, s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
170 00  Praha 7
3.6.2014 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka komplexního systému SIEM 4 699 840 Kč Nejnižší nabídková cena S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65
149 00 Praha 4
5.6.2014 Otevřené řízení Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených II 3 828 100 Kč
včetně DPH
Nejnižší nabídková cena Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
23.6.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Rozšíření služeb k platebním kartám – uplatnění opce 266 500 Kč
včetně DPH
Zakázka zadávána jedinému dodavateli Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1.7.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Výroba a adjustace pamětní medaile 2 896 400 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61
466 23 Jablonec nad Nisou
3.7.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Zajištění provozní podpory IS Odysea 2001 a 2010 118 000 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli Elanor spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
100 00 Praha 10
11.7.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Optimalizace výpočetních středisek II – dodatek č. 4 ke smlouvě 65 000 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli LAKA CZ s.r.o.
Baňská 1431
156 00 Praha 5
22.7.2014 Jednací řízení bez uveřejnění Provedení úprav webu ČNB 494 400 Kč
pro část A zakázky,

170 377 Kč
pro část B zakázky
Zakázka zadávána jedinému dodavateli v každé části zakázky Pro část A zakázky:
GTS Czech s.r.o.
Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha

Pro část B zakázky:
NELASOFT Technologies, s.r.o.
Bydlinského 15/18
391 01 Sezimovo Ústí, okres Tábor
22.7.2014 Otevřené řízení Přístupová vrstva LAN 8 306 036,10 Kč Ekonomická výhodnost nabídky T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
31.7.2014 Otevřené řízení Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB 5 080 000 Kč Nejnižší nabídková cena Deloitte Audit s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
19.8.2014 Otevřené řízení Údržba a opravy TZB v ČNB 10 530 652,30 Kč Ekonomická výhodnost nabídky AB Facility,va. s.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
26.8.2014 Otevřené řízení Dodávky zemního plynu pro ČNB 3 468 705,88 Kč Nejnižší nabídková cena SYNERGY SOLUTION, s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
27.8.2014 Otevřené řízení Obnova chlazení na pobočce ČNB Brno 6 300 862 Kč Nejnižší nabídková cena COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Legerova 1853/22
120 00 Praha 2
1.9.2014 Otevřené řízení Dodávka speciálního vozidla – mobilní monitorovací centrum II 4 287 000 Kč Nejnižší nabídková cena Audiopro s.r.o.
Lužná 591
160 00 Praha 6 – Vokovice
10.9.2014 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka bezpečného úložiště klíčů a souvisejícího SW včetně poskytování podpory II 2 993 554 Kč Nejnižší nabídková cena SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
16. 9. 2014 Otevřené řízení Dodávka elektřiny pro ČNB 9 646 650 Kč Nejnižší nabídková cena Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
18. 11. 2014 Otevřené řízení Modernizace a oprava výtahů, provádění pravidelného a komplexního servisu včetně provádění oprav 13 959 600 Kč Ekonomická výhodnost nabídky OTIS a.s.
J. Opletala 3560/45
690 02 Břeclav
1. 12. 2014 Jednací řízení bez uveřejnění Technická podpora a update produktů ORACLE na rok 2015 13 716 216 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli Oracle Czech s.r.o.
V Parku 2308/8
140 00 Praha 4
Pro část A zakázky:
3. 12. 2014

Pro část B zakázky:
1. 12. 2014

Pro část C zakázky:
19. 12. 2014
Zjednodušené podlimitní řízení Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2015 Pro část A zakázky:
379 961,41 Kč

Pro část B zakázky:
1 308 623,65 Kč

Pro část C zakázky:
401 816,69 Kč
Nejnižší nabídková cena Pro část A zakázky:
Monitor-CZ, s.r.o.
Tusarova 37
170 00 Praha 7

Pro část B zakázky:
MediaCall s.r.o.
Špitálská 885/2a
190 00 Praha 9

Pro část C zakázky:
Monitor-CZ, s.r.o.
Tusarova 37
170 00 Praha 7
29. 12. 2014 Otevřené řízení Obnova systému trezorových zámků a systému dálkové správy a provádění servisu trezorových zámků a trezorových dveří II 2 756 914 Kč Nejnižší nabídková cena FestTech, s. r. o.
Cukrovarská 98/55
196 00 Praha 9 – Čakovice