Přehled ukončených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky) v roce 2011

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Nabídková cena vybraného dodavatele
(bez DPH)
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky Vybraný dodavatel
17.1.2011 Otevřené řízení Dodání, implementace a systémová provozní podpora informačního systému pro ServiceDesk 1 451 400,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky TESCO SW a.s.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc
18.1.2011 Otevřené řízení Opravy a údržba sanitární techniky v ČNB 4 634 000,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky AB Facility a.s.,
Kodaňská 46
101 00 Praha 10
18.1.2011 Otevřené řízení Údržba a opravy technického vybavení budov v ČNB 7 392 360,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky AB Facility a.s.,
Kodaňská 46,
101 00 Praha 10
25.2. 2011 Otevřené řízení Opravy a údržba výtahů
I.část – Ústředí ČNB
2 400 400,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky OTIS a.s.,
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
Opravy a údržba výtahů
II.část – Náprstkova
177 500,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky OTIS a.s.
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
Opravy a údržba výtahů
III.část – Zličín
155 950,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky Schindler CZ a.s.
Řevnická 170/4
150 00 Praha 5
24.5.2011 Otevřené řízení Dodávky zemního plynu 3 381 000,00 Kč Nejnižší nabídková cena Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37
110 00 Praha 1
14.7.2011 Otevřené řízení Dodávka 4 ks speciálních vozidel 4 813 500,00 Kč Nejnižší nabídková cena KHMC s.r.o.
Palhanecká 635/20
747 07 Opava
24.8.2011 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka 27 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím a 2 sestav racků včetně zaškolení administrátorů 2 518 690,00 Kč Nejnižší nabídková cena Power Systems s.r.o.
Freyova 27/82, Praha 9
31.8.2011 Jednací řízení bez uveřejnění Poskytování služeb virtuálního WWW serveru (webhostingu), technické podpoře provozu Redakčního a publikačního systému pro web ČNB - RSWEB a souvisejících službách 4 200 000,00 Kč

Zakázka zadávána
jedinému dodavateli

Qbizm technologies, a.s.
Radlická 608/2
150 00 Praha 5 - Smíchov a
GTS Czech s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 - Žižkov
27. 9. 2011 Jednací řízení bez uveřejnění Doplnění pevných disků a rozšíření licencí SW BOS v diskových polích 5 705 123,00 Kč Zakázka zadávána
jedinému dodavateli
MHM computer a.s.
U Pekáren 1309/4
102 00 Praha 10
18. 10. 2011 Jednací řízení bez uveřejnění Realizace redesignu webů ČNB 832 000,00 Kč Zakázka zadávána
jedinému dodavateli
Qbizm technologies, a.s.
Radlická 608/2
150 00 Praha 5, Smíchov
31.10.2011 Otevřené zadávací řízení Poskytování závodního stravování v pobočce ČNB Ostrava vč. provádění pozáručních oprav souvisejícího technologického zařízení a vybavení 4 321 322,00 Kč Nejnižší nabídková cena  LAPET gastro s.r.o.
Opavská 278/27
743 01 Bílovec
7.11.2011 Otevřené zadávací řízení Dodávka SW vybavení - licence 2 336 986,00 Kč Nejnižší nabídková cena
(v návaznosti na §101 odst.4 zákona – Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním pojištěním)
AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
170 00 Praha 7
14.11.2011 Jednací řízení bez uveřejnění Technická podpora a update produktů Oracle 12 293 446,57 Kč Zakázka zadávána
jedinému dodavateli
Oracle Czech s.r.o.
V Parku 2308/8
148 00 Praha 4 - Chodov
15.11.2011 Jednací řízení bez uveřejnění Technická podpora a update produktů Oracle 180 493,36 Kč Zakázka zadávána
jedinému dodavateli
Oracle Czech s.r.o.
V Parku 2308/8
148 00 Praha 4 - Chodov
15.11.2011 Otevřené řízení Dodávka elektřiny pro Českou národní banku 14 760 000,00 Kč Nejnižší nabídková cena KORLEA INVEST, a.s., organizační složka
Hostivařská 92/6
102 00 Praha 10 – Hostivař
25.11.2011 Zjednodušené podlimitní řízení Zajištění licencí 497 334,00 Kč Nejnižší nabídková cena (v návaznosti na §101 odst.4 zákona – Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním pojištěním) VDI Meta – výrobní družstvo invalidů
1. máje 371/128
703 00 Ostrava