Přehled ukončených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky) v roce 2010

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Nabídková cena vybraného dodavatele
(bez DPH)
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky Vybraný dodavatel
1.2.2010 Jednací řízení bez uveřejnění (navazující na předchozí zrušené užší řízení) Výroba pamětních stříbrných mincí v nominálních hodnotách a parametrech v souladu s emisním plánem pamětních mincí, schváleným bankovní radou ČNB, a to v běžné kvalitě a ve špičkové kvalitě. 11 936 550,00 EUR Zakázka zadávána jedinému dodavateli

Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61,
466 23 Jablonec nad Nisou

7.5.2010 Otevřené řízení Provádění rozšířené technické podpory sítě LAN ČNB. 9 802 176,00 Kč Nejnižší nabídková cena T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1,
149 00Praha 4
4.5.2010 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka 18 ks pracovních stanic (počítačů) a 49ks 24“ LCD panelů, přičemž tato technika bude používána v konfiguraci až se 4 monitory zapojenými současně k 1 pracovní stanici. 654 023,00 Kč Nejnižší nabídková cena Infinity, a.s.
Staročernská 1799,
Pardubice
18.5.2010 Jednací řízení bez uveřejnění Úprava strojů BPS 1040 pro retailové zpracování bankovek, včetně stavebních úprav na 5 pobočkách zadavatele. 92 876 824,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli KMX BT Praha, spol. s r.o., Puškinovo nám. 3,
160 00Praha 6
31.5.2010 Jednací řízení bez uveřejnění Úpravy SW třídících systémů BPS 1040 SB pro třídění bankovek z výroby. 749 037,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli KMX BT Praha, spol. s r.o.,
Puškinovo nám. 3,
160 00Praha 6
11.6.2010 Jednací řízení bez uveřejnění Nákup stříbra pro výrobu pamětních stříbrných mincí 8 582 881,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61,
466 23 Jablonec nad Nisou
17.8.2010 Otevřené řízení Síť LAN poboček ČNB 3 880 127,00 Kč Nejnižší nabídková cena T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1,
149 00  Praha 4
20.8.2010 Užší řízení Výroba zlatých mincí v nominálních hodnotách a parametrech v souladu s emisním plánem mincí, schváleným bankovní radou ČNB, a to v běžné kvalitě a ve špičkové kvalitě. 3 475 177,800 EUR Ekonomická výhodnost nabídky Česká mincovna, a.s. 
U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou
5.10.2010 Zjednodušené podlimitní řízení Dodávka 27 ks serverů platformy x86 s příslušenstvím 2 552 418,00 Kč Nejnižší nabídková cena Power Systems s.r.o.
Freyova 27/82 Praha 9
19.11.2010 Jednací řízení bez uveřejnění Pořízení licencí ORACLE včetně roční technické podpory 7 395 302,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli ORACLE Czech s.r.o. Škrétova 12, 120 00 Praha 2
19.11.2010 Jednací řízení bez uveřejnění Technická podpora a update produktů ORACLE na r. 2011 10 426 699,00 Kč Zakázka zadávána jedinému dodavateli ORACLE Czech s.r.o. Škrétova 12, 120 00 Praha 2
21.12.2010 Otevřené řízení Dodávka úložných kapacit pro zálohování včetně poskytování podpory 7 211 548,00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky Pontech s.r.o., Wenzigova 186/7, 120 00 Praha 1
28.12.2010 Otevřené řízení Opravy a údržba technického vybavení budovy pobočky ČNB Ostrava 2 787 258.00 Kč Ekonomická výhodnost nabídky AB Facility a.s., Kodaňská 46, 101 00 Praha 10