ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Vyjádření ČNB > Záměr zkrátit dobu závaznosti nabídky ECM Group N.V. na převzetí ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Záměr zkrátit dobu závaznosti nabídky ECM Group N.V. na převzetí ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

21. 11. 2008

Dne 19. 11. 2008 obdržela Česká národní banka informaci o záměru společnosti ECM Group N.V. zkrátit dobu závaznosti uveřejněné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. o jeden týden do 5. 12. 2008 místo dosud stále platné doby závaznosti do 12. 12. 2008.

Podle zákona o nabídkách převzetí je navrhovatel povinen oznámit ČNB svůj záměr změnit nabídku převzetí nejméně 5 pracovních dnů před uveřejněním odpovídající změny. Nevydá-li ČNB v této lhůtě rozhodnutí, kterým navrhovanou změnu zakáže, je navrhovatel oprávněn změnu uveřejnit.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB