ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Upozornění pro veřejnost > Upozornění pro veřejnost k phishingovým útokům

Upozornění pro veřejnost k phishingovým útokům

22. 04. 2015

Česká národní banka v posledních hodinách obdržela řadu podání veřejnosti upozorňujících na skutečnost, že jsou jménem České národní banky rozesílány e-mailové zprávy v následujícím znění:

Dobré odpoledne. Česká národní banka převzala správu plnění závazků v souladu se Zákonem 253/2008 Sb., O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o osoby, které obsluhuje a kontroluje.

Cílem těchto opatření je zabránit zneužívání finančního systému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání».

Podle § 5, § 7, § 8, §10 jsme povinné Vás identifikovat a zjistit zákonný původ vašich peněz, aby tento požadavek splnit, je nutné dokončit proces identifikací, co nevyžaduje hodně času, který si vážíme.

Česká národní banka předně zdůrazňuje, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky, ale o phishingový útok směřující k vylákání osobních údajů dané osoby, na jejichž základě mohou být zcizeny prostředky z bankovních účtů daných osob.

Z tohoto důvodu Česká národní banka veřejnost upozorňuje, aby na obdobné e-mailové zprávy nereagovala, zejména nikomu nesdělovala autentizační údaje používané při přihlašování a potvrzování transakcí, např. přihlašovací hesla či PIN. Dále Česká národní banka zásadně doporučuje nespouštět přílohy podezřelých e-mailových zpráv či odkazy, které obsahují. V případě, že veřejnost obdobnou e-mailovou zprávu obdrží, je zároveň vhodné o takovéto zprávě informovat instituci, jejímž jménem měla být zpráva odeslána, pročež Česká národní banka děkuje osobám, které jí o výše uvedených phishingových útocích informovaly.

Česká národní banka rovněž odkazuje na Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví, ve kterém Česká národní banka již v minulosti veřejnost informovala o bezpečnostních zásadách souvisejících s využíváním elektronického bankovnictví.

Pro úplnost Česká národní banka považuje za vhodné zdůraznit, že Česká národní banka v žádném případě neoslovuje veřejnost prostřednictvím e-mailové komunikace s cílem získat informace o původu peněžních prostředků.