ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 2 3 45 6 601 >>

Spisová značka:
Název spisu MAPE Finance s.r.o., IČO 293 08 704
Účastníci řízení:
MAPE Finance s.r.o. ; IČ: 29308704

Spisová značka:
Název spisu MAPE Finance s.r.o., IČO 293 08 704
Účastníci řízení:
MAPE Finance s.r.o. ; IČ: 29308704

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu SBS FUNDS SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Švec, Radek

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
Major Credit a.s. ; IČ: 07197438

Spisová značka:
Název spisu Mgr. Robert Sedláček, nar. 18.7.1978
Účastníci řízení:
Sedláček, Robert

Spisová značka:
Název spisu ROYALTY Consulting CZ s.r.o., IČO 288 18 491
Účastníci řízení:
ROYALTY Consulting CZ s.r.o. ; IČ: 28818491

Spisová značka:
Název spisu Žádost společnosti WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 ZISIF
Účastníci řízení:
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ; IČ: 05154537

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení k činnosti administrátora referenčních hodnot
Účastníci řízení:
Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. ; IČ: 05688868

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Ivo Kvasnička
Účastníci řízení:
Kvasnička, Ivo

Spisová značka:
Název spisu PROFI INVESTOR s. r. o., IČO 277 64 176
Účastníci řízení:
PROFI INVESTOR s. r. o. ; IČ: 27764176

<< 1 2 3 45 6 601 >>