ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 2 34 5 581 >>

Spisová značka:
Název spisu Prospekt dluhopisů
Účastníci řízení:
Saunia, s.r.o, ; IČ: 27633594

Spisová značka:
Název spisu Žádost o určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem
Účastníci řízení:
Contribute Partners, Investiční společnost s proměnným základním kapitálem ; IČ: reg.č.B178.814

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Markéta Bittnerová

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Jaroslavu Klivanovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v TOLAR SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Klivan, Jaroslav
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozí souhlasu Ing. Antonínu Bartuškovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v AVANT Finance SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Bartušek, Antonín
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu CYRRUS, a.s., IČO 639 07 020
Účastníci řízení:
CYRRUS, a.s. ; IČ: 63907020

Spisová značka:
Název spisu TOP TANK s.r.o., IČO 264 03 226
Účastníci řízení:
TOP TANK s.r.o. ; IČ: 26403226

Spisová značka:
Název spisu Žádost o zrušení registrace investičního zprostředkovatele - Miloš Milostný

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Michalu Valentíkovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v 4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Účastníci řízení:
Valentík, Michal
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o souhlas se změnou statutu standardního fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond
Účastníci řízení:
Erste Asset Management GmbH ; IČ: 102018

<< 1 2 34 5 581 >>