ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 2 34 5 597 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost RG Investment, a.s., o povolení pro účely označení podílového fondu RG Investment otevřený podílový fond
Účastníci řízení:
RG Investment, a.s. ; IČ: 28144465

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
Saunia, s.r.o. ; IČ: 27633594

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Václav Pešek
Účastníci řízení:
Pešek, Václav

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Bc. Tomáši Pribišovi k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti Patria investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Patria investiční společnost, a.s. ; IČ: 05154197
Pribiš, Tomáš

Spisová značka:
Název spisu Bolardt Jan, nar. 22.9.1987
Účastníci řízení:
Bolardt, Jan

Spisová značka:
Název spisu Źádost o schválení základního prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
Trigema Real Estate Finance a.s. ; IČ: 06449468

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Vladislav Šillik
Účastníci řízení:
Šillik, Vladislav

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Global Investment Planners, s.r.o.
Účastníci řízení:
Global Investment Planners, s.r.o. ; IČ: 28322568

Spisová značka:
Název spisu Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782
Účastníci řízení:
Česká spořitelna, a.s. ; IČ: 45244782

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Lubomíru Koňákovi k výkonu funkce vedoucí osoby KB Penzijní společnosti,a.s.

<< 1 2 34 5 597 >>