ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 2 34 5 588 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu investičních certifikátů

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Matthieu Jauneau jako osobě vykonávající funkci dle § 21 odst. 5 ZISIF v investiční společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. ; IČ: 60196769
Jauneau, Matthieu

Spisová značka:
Název spisu Acredité s.r.o., IČO 256 00 958
Účastníci řízení:
Acredité s.r.o. ; IČ: 25600958

Spisová značka:
Název spisu EURO CERT CZ, a.s., IČO 266 99 117
Účastníci řízení:
EURO CERT CZ, a.s. ; IČ: 26699117

Spisová značka:
Název spisu Vysoká škola finanční a správní, a.s., IČO 042 74 644
Účastníci řízení:
Vysoká škola finanční a správní, a.s. ; IČ: 04274644

Spisová značka:
Název spisu České pojištění a.s., IČO 292 35 758
Účastníci řízení:
České pojištění a.s. ; IČ: 29235758

Spisová značka:
Název spisu 42FS - Žádost o změnu rozsahu povolení k činnosti
Účastníci řízení:
42 Financial Services a.s. ; IČ: 28492722

Spisová značka:
Název spisu 42FS - Žádost o povolení odkladu uveřejnění pooobchodních informací
Účastníci řízení:
42 Financial Services a.s. ; IČ: 28492722

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jana Kovářová
Účastníci řízení:
Kovářová, Jana

Spisová značka:
Název spisu PRO DRINKS spol. s r.o., IČO 253 81 113
Účastníci řízení:
PRO DRINKS spol. s r.o. ; IČ: 25381113

<< 1 2 34 5 588 >>