ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 23 4 588 >>

Spisová značka:
Název spisu EUROCHANGE PRAGUE s.r.o., IČO 014 33 245
Účastníci řízení:
EUROCHANGE PRAGUE s.r.o. ; IČ: 01433245

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
DRFG Telco Financial Management a.s. ; IČ: 07029969

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Radka Trnková
Účastníci řízení:
Trnková, Radka

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jana Bezvodová
Účastníci řízení:
Bezvodová, Jana

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu
Účastníci řízení:
DELTA Investiční společnost, a.s. ; IČ: 03232051

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Ivana Drahošová
Účastníci řízení:
Drahošová, Ivana

Spisová značka:
Název spisu Square Mile Financial Services s.r.o., IČO 290 04 021
Účastníci řízení:
Square Mile Financial Services s.r.o. ; IČ: 29004021

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení přeměny speciálního fondu LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond na standardní fond podle § 430 ZISIF
Účastníci řízení:
Erste Asset Management GmbH ; IČ: 102018
Česká spořitelna, a.s. ; IČ: 45244782

Spisová značka:
Název spisu Tritomonapay s.r.o., IČO 241 32 772
Účastníci řízení:
Tritomonapay s.r.o. ; IČ: 24132772

Spisová značka:
Název spisu MAPE Finance s.r.o., IČO 293 08 704
Účastníci řízení:
MAPE Finance s.r.o. ; IČ: 29308704

<< 1 23 4 588 >>