ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 23 4 581 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jiří Fremr

Spisová značka:
Název spisu In vest Brothers Development s.r.o., IČO 048 12 271
Účastníci řízení:
In Vest Brothers Development s.r.o. ; IČ: 04812271

Spisová značka:
Název spisu J.O. Investment s.r.o., IČO 048 63 313
Účastníci řízení:
J.O. Investment s.r.o. ; IČ: 04863313

Spisová značka:
Název spisu Tritomonapay s.r.o., IČO 241 32 772
Účastníci řízení:
Tritomonapay s.r.o. ; IČ: 24132772

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
FINEP Hloubětín a.s. ; IČ: 26511771

Spisová značka:
Název spisu Prospekt dluhopisů
Účastníci řízení:
Saunia, s.r.o, ; IČ: 27633594

Spisová značka:
Název spisu Žádost o určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem
Účastníci řízení:
Contribute Partners, Investiční společnost s proměnným základním kapitálem ; IČ: reg.č.B178.814

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Markéta Bittnerová

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Jaroslavu Klivanovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v TOLAR SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Klivan, Jaroslav
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozí souhlasu Ing. Antonínu Bartuškovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v AVANT Finance SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Bartušek, Antonín
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

<< 1 23 4 581 >>