ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 23 4 568 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Stanislav Jäger
Účastníci řízení:
Jäger, Stanislav

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jiří Holub
Účastníci řízení:
Holub, Jiří

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Rudolf Zuska
Účastníci řízení:
Zuska, Rudolf

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Miroslava Hájková
Účastníci řízení:
Hájková, Miroslava

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jiří Jelínek
Účastníci řízení:
Jelínek, Jiří

Spisová značka:
Název spisu Žádost o předchozí souhlas Ing. Michalu Jarošovi jako osobě vykonávající funkci dle § 21 odst. 5 ZISIF v investiční společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Jaroš, Michal
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o předchozí souhlas Ing. Elizeji Macho jako osobě vykonávající funkci dle § 21 odst. 5 ZISIF v investiční společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Macho, Elizej
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Kristina Kusynová
Účastníci řízení:
Kusynová, Kristina

Spisová značka:
Název spisu Žádost o změnu povolení k činnosti investiční společnosti - Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Conseq Funds investiční společnost, a.s. ; IČ: 24837202

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Michal Carvan
Účastníci řízení:
Carvan, Michal

<< 1 23 4 568 >>