ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

<< 1 23 4 603 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Tomáši Trčkovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce Partners investiční společnost, a.s. v Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku k základnímu prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
GEEN Development a.s. ; IČ: 04473221

Spisová značka:
Název spisu HOPE - STAV, a.s., IČO 251 63 001
Účastníci řízení:
HOPE - STAV, a.s. ; IČ: 25163001

Spisová značka:
Název spisu AKREDITFIN, s.r.o., IČO 049 71 060
Účastníci řízení:
AKREDITFIN, s.r.o. ; IČ: 04971060

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
FIDUROCK Nemovitosti a.s. ; IČ: 04564111

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
SMART BONDS a.s. ; IČ: 06794220

Spisová značka:
Název spisu Źádost o schválení základního prospektu dluhopisů a zúžení prospektu
Účastníci řízení:
DRFG Real Estate Financial Management a.s. ; IČ: 07029993

Spisová značka:
Název spisu Žádost o změnu povolení k činnosti OCP - Roklen360 a.s.
Účastníci řízení:
Roklen360 a.s. ; IČ: 60732075

Spisová značka:
Název spisu KKFG Invest, s.r.o., IČO 056 47 843
Účastníci řízení:
KKFG Invest, s.r.o. ; IČ: 05647843

Spisová značka:
Název spisu Magdala Wealth s.r.o., IČO 051 26 631
Účastníci řízení:
Magdala Wealth s.r.o. ; IČ: 05126631

<< 1 23 4 603 >>