ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 605 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku základního prospektu
Účastníci řízení:
DELTA Investiční společnost, a.s. ; IČ: 03232051

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Účastníci řízení:
Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ; IČ: 05494745

Spisová značka:
Název spisu PATRIA INVEST, a.s., IČO 35 927 135
Účastníci řízení:
PATRIA INVEST, a.s. ; IČ: 35927135

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisového programu
Účastníci řízení:
Premiot Group, a.s. ; IČ: 04405030

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Ladislavu Logajovi k výkonu funkce vedoucí osoby samosprávného investičního fondu SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Účastníci řízení:
SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ; IČ: 03897362
Logaj, Ladislav

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
Ondrášovka Holding,a.s. ; IČ: 28193261

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlas Ing. Marku Bečičkovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., v Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond
Účastníci řízení:
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. ; IČ: 43873766

Spisová značka:
Název spisu EUROCHANGE, s.r.o., IČO 256 86 101
Účastníci řízení:
EUROCHANGE, s.r.o. ; IČ: 25686101

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisového programu
Účastníci řízení:
EMTC - Czech a.s. ; IČ: 27096661

Spisová značka:
Název spisu Žádost o předchozí souhlas Ing. Vladimíru Hoffmannovi k výkonu funkce vedoucí osoby - člena představenstva EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Hoffmann, Vladimír
EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s. ; IČ: 28495349

1 2 3 605 >>