ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 597 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení k činnosti administrátora referenčních hodnot
Účastníci řízení:
Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. ; IČ: 05688868

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Ivo Kvasnička
Účastníci řízení:
Kvasnička, Ivo

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Henrieta Tesařová
Účastníci řízení:
Tesařová, Henrieta

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Radovan Klimeš
Účastníci řízení:
Klimeš, Radovan

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Zdeněk Havlík
Účastníci řízení:
Havlík, Zdeněk

Spisová značka:
Název spisu Žádost o předchozí souhlas Ing. Petra Laštovky k výkonu funkce vedoucí osoby ČSOB Penzijní společnosti, a.s., člena skupiny ČSOB

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisového programu
Účastníci řízení:
NWD Group, a.s. ; IČ: 05323134

Spisová značka:
Název spisu VIRTUS INVEST, SICAV, a.s., IČO 053 02 587
Účastníci řízení:
VIRTUS INVEST, SICAV, a.s. ; IČ: 05302587

Spisová značka:
Název spisu Richfox Capital Funds SICAV, a.s., IČO 056 41 497
Účastníci řízení:
Richfox Capital Funds SICAV, a.s. ; IČ: 05641497

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Pavlu Makovcovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v r2p invest SICAV, a.s.
Účastníci řízení:
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241
Makovec, Pavel

1 2 3 597 >>