ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 581 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu akcií
Účastníci řízení:
Prabos plus a.s. ; IČ: 26272857

Spisová značka:
Název spisu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Žádost o schválení prospektu
Účastníci řízení:
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. ; IČ: 64948242

Spisová značka:
Název spisu ACTIVITY TREND, s.r.o., IČO 268 07 246
Účastníci řízení:
ACTIVITY TREND, s.r.o. ; IČ: 26807246

Spisová značka:
Název spisu Chequepoint, a. s., IČO 005 41 389
Účastníci řízení:
Chequepoint, a. s. ; IČ: 00541389

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu akcií
Účastníci řízení:
HUB VENTURES a.s. ; IČ: 02418321

Spisová značka:
Název spisu Premium Programs & Services a.s., IČO 248 16 167
Účastníci řízení:
Premium Programs & Services a.s. ; IČ: 24816167

Spisová značka:
Název spisu BP Broker-Pool.cz, a.s., IČO 291 40 129
Účastníci řízení:
BP Broker-Pool.cz, a.s. ; IČ: 29140129

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku základního prospektu
Účastníci řízení:
UNICAPITAL Invest II a.s. ; IČ: 06549608

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jan Traxler

Spisová značka:
Název spisu RISKON s.r.o., IČO 274 92 087
Účastníci řízení:
RISKON s.r.o. ; IČ: 27492087

1 2 3 581 >>