ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 588 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu akcií
Účastníci řízení:
UDI CEE a.s. ; IČ: 07396422

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu investičních certifikátů
Účastníci řízení:
Československá obchodní banka, a. s. ; IČ: 00001350

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu akcií
Účastníci řízení:
Primoco UAV SE ; IČ: 03794393

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu L. Topolčanovi k výkonu funkce vedoucí osoby - člena představenstva Patronus třetí SICAV a.s.
Účastníci řízení:
Patronus třetí SICAV a.s. ; IČ: 24762717
Topolčan, Libor

Spisová značka:
Název spisu Žádost o určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu CONTRIBUTE PARTNERS - ČSOB Evropský jumper 7 se speciálním fondem podle § 297 odst. 3 ZISIF

Spisová značka:
Název spisu Česká bankovní asociace, IČO 457 72 193

Spisová značka:
Název spisu MoneyPolo Europe s.r.o., IČO 248 03 316
Účastníci řízení:
MoneyPolo Europe s.r.o. ; IČ: 24803316

Spisová značka:
Název spisu AGF Agentura finance, s.r.o., IČO 258 69 671

Spisová značka:
Název spisu DuMiPe Solutions, s.r.o., IČO 043 94 046
Účastníci řízení:
DuMiPe Solutions, s.r.o. ; IČ: 04394046

Spisová značka:
Název spisu EUROCHANGE PRAGUE s.r.o., IČO 014 33 245
Účastníci řízení:
EUROCHANGE PRAGUE s.r.o. ; IČ: 01433245

1 2 3 588 >>