ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 601 >>

Spisová značka:
Název spisu AKREDITFIN, s.r.o., IČO 049 71 060
Účastníci řízení:
AKREDITFIN, s.r.o. ; IČ: 04971060

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
FIDUROCK Nemovitosti a.s. ; IČ: 04564111

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
SMART BONDS a.s. ; IČ: 06794220

Spisová značka:
Název spisu Źádost o schválení základního prospektu dluhopisů a zúžení prospektu
Účastníci řízení:
DRFG Real Estate Financial Management a.s. ; IČ: 07029993

Spisová značka:
Název spisu Žádost o změnu povolení k činnosti OCP - Roklen360 a.s.
Účastníci řízení:
Roklen360 a.s. ; IČ: 60732075

Spisová značka:
Název spisu KKFG Invest, s.r.o., IČO 056 47 843
Účastníci řízení:
KKFG Invest, s.r.o. ; IČ: 05647843

Spisová značka:
Název spisu Magdala Wealth s.r.o., IČO 051 26 631
Účastníci řízení:
Magdala Wealth s.r.o. ; IČ: 05126631

Spisová značka:
Název spisu Spire Capital Management s.r.o., IČO 036 83 109
Účastníci řízení:
Spire Capital Management s.r.o. ; IČ: 03683109

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku základního prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
EMTC - Czech a.s. ; IČ: 27096661

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Karel Zezula
Účastníci řízení:
Zezula, Karel

1 2 3 601 >>