ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 562 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů RED Thirteen s.r.o.
Účastníci řízení:
RED Thirteen s.r.o. ; IČ: 27605931

Spisová značka:
Název spisu Žádost o zrušení registrace investičního zprostředkovatele - Resort Finance, s.r.o.
Účastníci řízení:
Resort Finance, s.r.o. ; IČ: 27742903

Spisová značka:
Název spisu Žádost o zrušení registrace investičního zprostředkovatele - b 4 life finance s.r.o.
Účastníci řízení:
b 4 life finance s.r.o. ; IČ: 28468538

Spisová značka:
Název spisu Žádost o povolení k činnosti investiční společnosti - CODYA investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Hlava, Robert
Pšaidl, Martin

Spisová značka:
Název spisu A&R s.r.o., IČO: 270 66 177
Účastníci řízení:
A & R s.r.o. ; IČ: 27066177

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení souhlasu ke změně statutu standardního fondu AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
Účastníci řízení:
AXA investiční společnost a.s. ; IČ: 64579018

Spisová značka:
Název spisu Šárka Špetová, IČO: 497 68 590
Účastníci řízení:
Špetová, ?árka

Spisová značka:
Název spisu Žádost o změnu povolení k činnosti investiční společnosti - Art of Finance investiční společnost, a.s.
Účastníci řízení:
Art of Finance investiční společnost, a.s. ; IČ: 03651185

Spisová značka:
Název spisu Žádost o zrušení registrace investičního zprostředkovatele - INVAID, s.r.o.
Účastníci řízení:
INVAID, s.r.o. ; IČ: 28359488

Spisová značka:
Název spisu LLOYDS CARL CAPITAL CO. LTD
Účastníci řízení:
LLOYDS CARL CAPITAL CO. LTD. ; IČ: 04066880

1 2 3 562 >>