ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 584 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Profit Finance s.r.o.
Účastníci řízení:
Profit Finance s.r.o. ; IČ: 25344340

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
EPH Financing CZ, a.s. ; IČ: 04302575

Spisová značka:
Název spisu Garanč. systém fin. trhu - žádost o schválení prospektu
Účastníci řízení:
Garanční systém finančního trhu ; IČ: 49710362

Spisová značka:
Název spisu ČD Cargo - Žádost o schválení prospektu cenných papírů
Účastníci řízení:
ČD Cargo, a.s. ; IČ: 0003519456

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Ladislava Bublíková

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Jaroslavě Valové k výkonu funkce vedoucí osoby - člena představenstva LUCROS SICAV a.s.
Účastníci řízení:
LUCROS SICAV a.s. ; IČ: 28507428
Valová, Jaroslava

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Bc. Tomáši Valovi k výkonu funkce vedoucí osoby - člena představenstva LUCROS SICAV a.s.
Účastníci řízení:
LUCROS SICAV a.s. ; IČ: 28507428
Vala, Tomáš

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Janě Valové k výkonu funkce vedoucí osoby - člena představenstva LUCROS SICAV a.s.
Účastníci řízení:
LUCROS SICAV a.s. ; IČ: 28507428
Valová, Jana

Spisová značka:
Název spisu NET4GAS, s.r.o. - Žádost o schválení prospektu cenných papírů
Účastníci řízení:
NET4GAS, s.r.o. ; IČ: 27260364

Spisová značka:
Název spisu OK KLIENT a.s., IČO: 291 85 114

1 2 3 584 >>