ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 579 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o zrušení registrace investičního zprostředkovatele - Miloš Milostný

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Michalu Valentíkovi k výkonu funkce vedoucí osoby - zmocněnce AVANT investiční společnost, a.s. v 4 Gimel Investments SICAV, a.s.
Účastníci řízení:
Valentík, Michal
AVANT investiční společnost, a.s. ; IČ: 27590241

Spisová značka:
Název spisu Žádost o souhlas se změnou statutu standardního fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond
Účastníci řízení:
Erste Asset Management GmbH ; IČ: 102018

Spisová značka:
Název spisu Žádost IFIS investiční fond, a.s. o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu
Účastníci řízení:
IFIS investiční fond, a.s. ; IČ: 24316717

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Innovative Finance Consulting s.r.o.

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Společnost finančních poradců,a.s

Spisová značka:
Název spisu Snapo s.r.o., IČO 048 12 824
Účastníci řízení:
Snapo s.r.o. ; IČ: 04812824

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení dodatku základního prospektu investičních certifikátů
Účastníci řízení:
Československá obchodní banka, a. s. ; IČ: 00001350

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - ROYALTY Consulting CZ s.r.o.

Spisová značka:
Název spisu KIRKUK COMPANY s.r.o., IČO 283 27 284
Účastníci řízení:
KIRKUK COMPANY s.r.o. ; IČ: 28327284

1 2 3 579 >>