ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1.1.2009

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008 jsou k dispozici pod odkazem Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených do data 31.12.2008

Rok:
Segment:
Druh řízení
Příjmení / Název účastníka řízení:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zahájení správního řízení od: do:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí od: do:

1 2 3 595 >>

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Mgr. Antonu Tyutinovi k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s.
Účastníci řízení:
Tyutin, Anton

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu
Účastníci řízení:
Českomoravská Projektová a.s. ; IČ: 07375115

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu akcií
Účastníci řízení:
AtomTrace a.s. ; IČ: 03396916

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení prospektu dluhopisů
Účastníci řízení:
M & M Reality Invest a.s. ; IČ: 06048111

Spisová značka:
Název spisu Artesa, spořitelní družstvo, IČO 257 78 722
Účastníci řízení:
Artesa, spořitelní družstvo ; IČ: 25778722

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Alexandra Fedorčáková
Účastníci řízení:
Fedorčáková, Alexandra

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Účastníci řízení:
Janiga, Peter
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ; IČ: 28470729

Spisová značka:
Název spisu Žádost o udělení předchozího souhlasu Ing. Bronislavu Kandríkovi k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s.
Účastníci řízení:
Kandrík, Bronislav

Spisová značka:
Název spisu Žádost o schválení základního prospektu
Účastníci řízení:
Československá obchodní banka, a. s. ; IČ: 00001350

Spisová značka:
Název spisu Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Jan Hek
Účastníci řízení:
Hek, Jan

1 2 3 595 >>