Spisová značka: Sp / 2014 / 60 / 573
Název spisu: OVB Allfinanz, a.s., IČO 480 40 410, Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4 - Michle
Název účastníka řízení: OVB Allfinanz, a.s. ; IČ: 48040410
Datum vydání rozhodnutí: 08. 03. 2016
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 08. 03. 2016
Datum zahájení správního řízení: 04. 04. 2014
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz připojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]