Spisová značka: Sp / 2012 / 299 / 573
Název spisu: Lynx Broker s.r.o., IČO 29265291
Název účastníka řízení: Lynx Broker s.r.o. ; IČ: 29265291
Datum vydání rozhodnutí: 02. 06. 2013
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 11. 06. 2013
Datum zahájení správního řízení: 02. 06. 2013
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz přípojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]