Spisová značka: Sp / 2010 / 33 / 573
Název spisu: AWD Česká republika s.r.o., IČ 634 80 191
Název účastníka řízení: AWD Česká republika s.r.o. ; IČ: 63480191
Datum vydání rozhodnutí: 07. 06. 2011
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 25. 06. 2011
Datum zahájení správního řízení: 16. 04. 2010
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz připojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]