Spisová značka: Sp / 2010 / 110 / 573
Název spisu: IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., IČ 634 87 594
Název účastníka řízení: IFP Institut Finančního Poradenství, a.s. ; IČ: 63487594
Datum vydání rozhodnutí: 23. 02. 2012
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 28. 02. 2012
Datum zahájení správního řízení: 21. 10. 2010
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz připojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]