Spisová značka: Sp / 2009 / 424 / 571
Název spisu: KEY INVESTMENTS a.s.
Název účastníka řízení: KEY INVESTMENTS, a. s. ; IČ: 25748611
Datum vydání rozhodnutí: 05. 03. 2010
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 22. 03. 2010
Datum zahájení správního řízení: 22. 05. 2009
Text výroku pravomocného rozhodnutí: Společnosti KEY INVESTMENTS a. s. se podle ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu uděluje povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona; a doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Obchodník s cennými papíry je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. II. Ve smyslu § 144 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se tímto rozhodnutím ruší rozhodnutí Komise pro cenné papíry, č.j. 431/15552/2000/1 ze dne 6. 3. 2001, a rozhodnutí Komise pro cenné papíry, č.j. 43/N/238/2003/1 ze dne 16. 12. 2003, kterými bylo společnosti KEY INVESTMENTS a. s., uděleno resp. změněno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.