Spisová značka: S-Sp-2018/00392/CNB/571
Název spisu: Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Global Investment Planners, s.r.o.
Název účastníka řízení: Global Investment Planners, s.r.o. ; IČ: 28322568
Datum vydání rozhodnutí: 19. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 21. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 05. 11. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz přiložený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]