Spisová značka: S-Sp-2018/00391/CNB/571
Název spisu: Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Vladislav Šillik
Jméno účastníka řízení: Šillik, Vladislav
Datum vydání rozhodnutí: 16. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 21. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 06. 11. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz přiložený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]