Spisová značka: S-Sp-2018/00385/CNB/571
Název spisu: Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Václav Pešek
Jméno účastníka řízení: Pešek, Václav
Datum vydání rozhodnutí: 02. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 22. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 25. 10. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz přiložený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]