Spisová značka: S-Sp-2018/00382/CNB/571
Název spisu: Žádost o udělení předchozího souhlasu Lubomíru Koňákovi k výkonu funkce vedoucí osoby KB Penzijní společnosti,a.s.
Datum vydání rozhodnutí: 16. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 20. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 25. 10. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: .
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]