Spisová značka: S-Sp-2018/00377/CNB/571
Název spisu: Žádost o udělení předchozího souhlasu Bc. Tomáši Pribišovi k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti Patria investiční společnost, a.s.
Název účastníka řízení: Patria investiční společnost, a.s. ; IČ: 05154197
Jméno účastníka řízení: Pribiš, Tomáš
Datum vydání rozhodnutí: 15. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 21. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 12. 10. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí:
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]