Spisová značka: S-Sp-2018/00365/CNB/573
Název spisu: Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782
Název účastníka řízení: Česká spořitelna, a.s. ; IČ: 45244782
Datum vydání rozhodnutí: 08. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 20. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 08. 11. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí:
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]