Spisová značka: S-Sp-2018/00346/CNB/571
Název spisu: Žádost RG Investment, a.s., o povolení pro účely označení podílového fondu RG Investment otevřený podílový fond
Název účastníka řízení: RG Investment, a.s. ; IČ: 28144465
Datum vydání rozhodnutí: 08. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 24. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 11. 09. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí:
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]