Spisová značka: S-Sp-2018/00279/CNB/573
Název spisu: Bolardt Jan, nar. 22.9.1987
Jméno účastníka řízení: Bolardt, Jan
Datum vydání rozhodnutí: 30. 10. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 21. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 30. 10. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí:
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]