Spisová značka: S-Sp-2018/00101/CNB/571
Název spisu: Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele - Vladimír Štička
Jméno účastníka řízení: Štička, Vladimír
Datum vydání rozhodnutí: 16. 02. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 07. 03. 2018
Datum zahájení správního řízení: 15. 02. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz přiložený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]