Spisová značka: S-Sp-2018/00079/CNB/572
Název spisu: Žádost o schválení dodatku prospektu dluhopisů
Název účastníka řízení: Saunia, s.r.o. ; IČ: 27633594
Datum vydání rozhodnutí: 20. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 23. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 07. 11. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: Saunia, s.r.o., IČO 27633594, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, se podle § 36j odst. 1 ZPKT schvaluje 1. dodatek prospektu dluhopisů ve znění předloženém České národní bance dne 16. listopadu 2018.
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]