Spisová značka: S-Sp-2018/00076/CNB/572
Název spisu: Źádost o schválení základního prospektu dluhopisů
Název účastníka řízení: Trigema Real Estate Finance a.s. ; IČ: 06449468
Datum vydání rozhodnutí: 20. 11. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 21. 11. 2018
Datum zahájení správního řízení: 26. 10. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: Společnosti Trigema Real Estate Finance a.s., IČO 06449468, se sídlem Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5, se podle § 36c odst. 1 ZPKT schvaluje základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2017, ve znění předloženém České národní bance dne 16. listopadu 2018.
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]