Spisová značka: S-Sp-2017/00811/CNB/571
Název spisu: Žádost o změnu povolení k činnosti investiční společnosti - Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Název účastníka řízení: Conseq Funds investiční společnost, a.s. ; IČ: 24837202
Datum vydání rozhodnutí: 06. 03. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 08. 03. 2018
Datum zahájení správního řízení: 22. 09. 2017
Text výroku pravomocného rozhodnutí:
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]